Om Silkeborg Karateklub

Frontspark

Velkommen til Silkeborg Karateklub

I Silkeborg Karateklub træner vi Wado-Ryu.

Wado-Ryu består af 3 hoveddele:

Morten_Ole

1. Kihon: Basisteknikker, der bliver lidt sværere ved hvert bæltegrad.
2. Kata: Kata er en serie af teknikker, som vi laver i faste bevægelsesmønstre. En ny kata pr bæltegrad.
3. Kumite: Kontrolleret kamptræning med fastlagte teknikker udført som angreb og forsvar. Trænes med en makker.

I Silkeborg Karateklub har vi særlig fokus på at træne Kihon og Kata som er fundamentale basisteknikker, som er vigtigt at få en forståelse for. Når vi træner Kihon og Kata træner vi også åndedræt, afspænding og kontrol af muskler. Gentagelser er en naturlig del af Kihon og Kata.

Lidt om disciplin og respekt for træningen
Vi bukker for vores flag, bukker inden vi går ind i do-jo’en og inden vi forlader do-jo’en. Vi begynder træningen med et bukkeritual, hvor vi gør os mental klar til træningen. Det første minut bruger vi på at tømme hovedet for tanker. Mange tager Wado-Ryu ånden til sig, så det bliver en naturlig del af deres liv. Kata-træning og kihon-træning kan styrke dig mentalt, så du mærker forbedringer i koncentration, større velvære og større selvtillid.

Vi er ca. 60 medlemmer, fordelt på børn, junior og senior.
Fælles for alle i Silkeborg Karateklub er karate, som vi bruger som kampsport, motionssport eller selvforsvar.

Vi har to børnehold og et voksenhold.  Børneholdene er for børn fra 8 år til 13 år.

Vi stræber efter, at de yngre børn skal lege karate ind i træningen. Vi bruger derfor en del tid på lege i opvarmningen. Når vi træner pensum-øvelserne sker det med mange gentagelser.
Vi stræber dog efter, at det sker under så meget ro, som det nu kan lade sig gøre.

Derudover har vi Junior (14-17 år) og senior (18-? år). Se træningstider her

Læs om Wado-Ryu her