Om Silkeborg Karateklub

Frontspark

Velkommen til Silkeborg Karateklub

I Silkeborg Karateklub træner vi Wado-Ryu.

Wado-Ryu består af 3 hoveddele:

Morten_Ole

1. Kihon: Basisteknikker, der bliver lidt sværere ved hvert bæltegrad.
2. Kata: Kata er en serie af teknikker, som vi laver i faste bevægelsesmønstre. En ny kata pr bæltegrad.
3. Kumite: Kontrolleret kamptræning med fastlagte teknikker udført som angreb og forsvar. Trænes med en makker.

I Silkeborg Karateklub har vi særlig fokus på at skabe forståelse for Kihon og Kata. Begge begreber er med til at danne de fundamentale teknikker for karaten og som er med til at fremme en grundlæggende forståelse for basisteknikkerne. Når vi udfører Kihon og Kata arbejder vi med åndedræt, afspænding og kontrol af musklerne.
Gentagen udførelse af Kihon og Kata er essensiel for al avanceret træning på et højere niveau.

I Wado-Ryu er tre elementer vigtige:
– Fysisk styrke – I Silkeborg Karateklub bruger vi opvarmning som led i at opbygge en fysisk styrke. Vi opfordrer vores medlemmer til at styrketræne hjemme.
– Mental – Vi træner med respekt for de japanske traditioner og har indført grader af disciplin for at skabe en ramme for god opførsel. Dette er en naturlig del af træningen på samtlige hold. Vi bukker for vores flag, bukker inden vi går ind i do-jo’en og inden vi forlader do-jo’en. Vi begynder træningen med et bukkeritual, hvor vi gør os mental klar til træningen. Det første minut bruger vi på at tømme hovedet for tanker. Mange tager Wado-Ryu ånden til sig, så det bliver en naturlig del af deres liv. Kata-træning og kihon-træning kan styrke dig mentalt, så du mærker forbedringer i koncentration, større velvære og større selvtillid.
– Respekt – Vi laver mange øvelser med en makker. Gerne skiftende makkere. Her arbejder vi med respekt og hensyn til den anden. Respekten for traditionerne håndhæves gennem ritualerne.

Vi er ca. 60 medlemmer, fordelt på børn, junior og senior.
Fælles for alle i Silkeborg Karateklub er karate, som vi bruger enten som kampsport, motionssport eller selvforsvar.

Vi har to børnehold og et voksenhold.  Børneholdene er for børn fra 8 år til 13 år.

Vi stræber efter, at de yngre børn skal lege karate ind i træningen. Vi bruger derfor en del tid på lege i opvarmningen. Når vi træner pensum-øvelserne sker det med mange gentagelser.
Vi stræber dog efter, at det sker under så meget ro, som det nu kan lade sig gøre.

Derudover har vi Junior (14-17 år) og senior (18-? år). Se træningstider her

Læs om Wado-Ryu her