Mere om Wado-Ryu


Wado-Ryu består af 3 vigtige elementer
1. Kihon: Basisteknikker, der bliver lidt sværere ved hvert bæltegrad.
2. Kata: Kata er en serie af teknikker. En ny kata pr bæltegrad.
3. Kumite: Kontrolleret kamptræning med en makker, hvor der trænes i teknikker udført som angreb og forsvar.

Karate er opdelt i mange forskellige stilarter. I Silkeborg Karateklub træner vi Wado-Ryu. Læs om Wado-Ryus historie her
Vi har særlig fokus på at skabe forståelse for Kihon og Kata. Begge begreber er med til at danne de fundamentale teknikker for karaten og som er med til at fremme en grundlæggende forståelse for basisteknikkerne. Når vi udfører Kihon og Kata arbejder vi med åndedræt, afspænding og kontrol af musklerne.
Gentagen udførelse af Kihon og Kata er essensiel for al avanceret træning på et højere niveau.

I Wado-Ryu er tre elementer vigtige:
+ Fysisk styrke – I Silkeborg Karateklub bruger vi opvarmning som led i at opbygge en fysisk styrke. Vi opfordrer vores medlemmer til at styrketræne hjemme.
+ Mental styrke – Giver overblik, øget fokus og velvære
+ Respekt – Vi laver mange øvelser med en makker. Gerne skiftende makkere. Her arbejder vi med respekt og hensyn til den anden. Respekten for traditionerne håndhæves gennem ritualerne.
+ Disciplin – Vi træner med respekt for de japanske traditioner og har indført grader af disciplin for at skabe en ramme for god opførsel. Dette er en naturlig del af træningen.